Privacy

PRIVACY VERKLARING The ForexCouple

The ForexCouple gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer (2711BC ) aan de Luxemburghlaan 2-10,
hierna te noemen “The ForexCouple” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met
persoonsgegevens van haar bezoekers. The ForexCouple verwerkt uw persoonsgegevens dan ook
zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert The
ForexCouple u over de manier waarop The ForexCouple uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze
kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die
door The ForexCouple worden aangeboden op www.theforexcouple.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan

1. Persoonlijk
The ForexCouple gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.
The ForexCouple past wat u op www.theforexcouple.com ziet aan op uw interesses. The
ForexCouple gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en
cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
2. Bestelling
Voor uw bestelling heeft The ForexCouple uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en
soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de
hoogte houden over uw bestelling. The ForexCouple verstrekt deze gegevens ook aan anderen als
dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op www.theforexcouple.com bij een externe verkoper bestelt, geeft The ForexCouple uw
gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw
gegevens omgaan als The ForexCouple dat doet.
3. Uw account
In uw account op www.theforexcouple.com slaat The ForexCouple onder andere de volgende
informatie op: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over
uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst & opgegeven informatie en interesses.
4. Klantenservice
U kunt bellen, e-mailen & chatten met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen,
maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die
we bewaren. The ForexCouple registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats.
voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt The ForexCouple gebruik van een
andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
5. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn
voor andere bezoekers en of The ForexCouple over uw klantbeoordeling contact met u op mag
nemen. In voorkomend geval houdt The ForexCouple bij houden bij wie welke review schrijft en uw
reviews staan ook in uw account.
6. Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.theforexcouple.com houdt The ForexCouple uw
winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan The ForexCouple haar aanbod aan u daarop
aanpassen. The ForexCouple gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere
aankopen. Lees op meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
7. Verbetering van diensten The ForexCouple
The ForexCouple kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te
doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. A ls derden dat onderzoek voor T he
ForexCouple uitvoeren, geeft The ForexCouple uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit
te voeren.
8. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
The ForexCouple deze gegevens net zoals die van andere klanten van The ForexCouple.
9. Social media
Op sommige plekken op www.theforexcouple.com, kunt u met uw social media-account inloggen.
Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. The ForexCouple krijgt
geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. The ForexCouple geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door The ForexCouple voor de in deze Privacy Verklaring
opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden T he ForexCouple een
overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een
verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) T he ForexCouple op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven
aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. The ForexCouple maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van de informatie die The ForexCouple ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@theforexcouple.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u
ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat The ForexCouple tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party
session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of
om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-
functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op www.theforexcouple.com werken mogelijk niet meer indien uw
computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid The ForexCouple

1. The ForexCouple heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die T he
ForexCouple verwerkt ten behoeve van www.theforexcouple.com. The ForexCouple accepteert
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites
of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. The ForexCouple bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw
laatste bezoek aan www.theforexcouple.com, tenzij The ForexCouple op grond van een wettelijke
bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. The ForexCouple behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal via www.theforexcouple.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik
te maken van www.theforexcouple.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy
Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.theforexcouple.com in de
gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 10-01-2019.